ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

เสียงเล็กๆที่เรียกว่ารัก

นางกาญจนา ศักดิ์แสง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ความรักของ “แม่” ที่ยิ่งใหญ่

นายนพพร สมจิตต์

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน สสจ.พัทลุง

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ไม้นวดช่วยหมอ

นางยุวดี กองมี นายเผด็จ ศรีนวลขาว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน สอน.บ้านควนปอม

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5

การเรียนรู้ด้วยเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ทำ

นายสมเดช แสงเจริญ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านบางตาล

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ปฏิทิน สร้างสุข ลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน

นางอารีรัตน์ รักษ์พันธ์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านดอนศาลา

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น