ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

จิตอาสา มากกว่า หน้าที่

ทิตยา ไหมสุข

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านบ่อทราย

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ผมจำเสียงหมอได้

พญ.กชกร ดุลยพัชร์

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าบอน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 19

ชีวิตใหม่ ที่ได้มาด้วยความกล้าในความกลัว

นางพรเพ็ญ มากเอียด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ตอบฉันได้ไหม ฉันผิด ผิดอย่างไร

นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน คลินิกฝากครรภ์ รพ.ควนขนุน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ปิดเครื่องเพื่อเปิดใจ

ภก.พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น