ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

1. นางสาวสารภี จันทร์มุณี ,2. นางสาวสุชาดา นวนทอง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน สสอ.ป่าบอน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 48

คำขอสุดท้าย ของคุณยาย

นางหทัยทิพย์ ณ พัทลุง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.ท่าข้าม

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

เรื่องเล่า จุดเปลี่ยนชีวิตบุญธรรม

นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้

นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านต้นไทร

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

อย่ายอมแพ้...ให้แก่โชคชะตา

นันทา ด้วงวงศ์

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านลำใน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น