ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

พรบ.ย่อมาจาก เพราะเราม้ายเบี้ยใช่ไหมหมอ?

ภก.พัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.เขาชัยสน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

2 เดือนปลดโซ่ตรวนมิใช่แค่ปลดปล่อยพันธนาการ

นางสุดา ขำนุรักษ์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.กงหรา

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

จิตสุดท้ายเมื่อชีวิตต้องเปลี่ยนผ่าน

นางสาวดวงใจ คำคง

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.เขาชัยสน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

แค่เข้าใจและห่วงใย...ต่อลมหายใจที่เหลืออยู่

นางจินตนา สวัสดิโรจน์

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าบอน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ชีวิตที่ต้องเลือก

นายนพพร สมจิตต์

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน สสจ.พัทลุง

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 113

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 533

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 599

กล่องแสดงความคิดเห็น