ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

Smart and digital hospital in valley

1.นายอัฐพร ช่วยสงคราม2.นายกาบีรอบ ปอโต๊ะ

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.กงหรา

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

วงล้อรู้ทัน Insulin

นางประภา นวลขาว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ตะโหมด

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ทีพักแขนแสนสบาย

1.นางสาวเสาวรัตน์ แป้นพูน ,2.นายอนันต์ เรืองศรี,3. นางนฤมล นุ้ยนุ่น,4. นางภวมัย รักชุม,5. นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ถุงใส่ไว้ได้ประสิทธิภาพ

1. รัตนา สิริโสภณวรกุล,2. จีระนันท์ อภิสุข, 3. กัญญา คงอินพาน, 4. ชนิกานต์ พุฒขาว,5. สุดารัตน์ ทิพย์มณี

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

นวัตกรรมลิ้นชักรักษ์ตกเลือด

นางเรวดี แป้นย้อย

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 12


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น