ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการดึงหลัง (Pelvic traction) กับ การฝึก Core stability exercise ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain)

นางสาวสานิยา คงอ่อน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 10

การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด insulin รูปแบบ syringe ของโรงพยาบาลปากพะยูน

ปรียนันท์ ทนงาน

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 7

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการล้างผักเพื่อลดสารตกค้างกลุ่ม กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส และกลุ่มคาร์บาเมต ในต้นหอม

นายธีรทัศน์ ศรีขวัญ

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การค้นหาสาเหตุปัจจัยไตเสื่อมเพื่อสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.กงหรา

นส.วันทนีย์ ชัยฤทธิ์ และทีม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ศาสตร์มณีเวช (ท่าผีเสื้อ) เพื่อลดระยะเวลาในระยะรอคลอด

นางจรูญลักษณ์ คงอิ้ว และทีม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น