ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

พลังรัก พลังใจ

นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.ทุ่งนารี

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 37

เสียงสะท้อนจากใต้ถุนบ้าน

นางอุบลรัตน์ คำแก้ว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.หนองธง

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 10

รักและหน้าที่ต้องมีคู่กัน

นางสมหมาย ศรีสุวรรณ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านคลองใหญ่

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 11

น้าใบ้

นายไชยวุฒิ ชนะพล

รางวัล ไม่ได้นำเสนอ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.ตะแพน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

ไออุ่นพิฆาตเวลา

นางจุติมา ชูเผือก

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

เรื่องเล่า : Oral presentation 

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 14


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น